Inicio Actividades CiBilbao Miércoles, 20 de febrero, primera reunión de comunidad CiB en el Big Bilbao / Otsailaren 20a, asteazkena, CiB komunitatearen lehen bilera Big Bilbao-n